By

Česko-německý letní tábor

Překroč svoje hranice

Natočit animovaný film, nastudovat divadelní představení či vytvořit fotokoláž. A mezitím si otestovat svoje hranice ve vysokolanovém centru, při víceboji nebo jazykové animaci?

O doplnění energie se postará výborný kuchařský tým bývalého zámečku a třeba i Ty při našem společném grilování.

Vrcholem společného týdne je velká závěrečná prezentace výsledků práce ve workshopech pro Tvoje rodiče a sourozence.
Zkušený tým česko-německých referentů vše tlumočí.

Termín: 6.-12.8.2016
Pro koho: mládež od 11 do 14 let
Kde: Vzdělávací centrum Waldmünchen

Více informací a přihláška

header

By

„Čím chci být“ – seminář pro volbu povolání crowdfunduje

Náš úspěšný seminář pro 8. a 9. třídy ZŠ pokračuje!

Proto jsme dnes za podpory Nadace Vodafone Česká republika​ odstartovali crowdfundingovou kampaň na portálu HitHit​.

Potřebujeme získat celkem 50 000Kč. Podpořte nás a pomozte nám uskutečnit další semináře!

Podívejte se na naše video o semináři!

IMG_0140

By

Březen plný událostí

Březen byl na události velmi rozmanitý. Po půl roce se naši členové opět setkali ve Waldmünchenu. Úspěšně jsme ukončili projekt „Zdravá energie pro život“. Několik studentů z plzeňských gymnázií se vydalo po rakouských stopách v Plzni.

Setkání členů Knoflíku

13. – 15. 03. 2015 jsme na víkendovém setkání přijali do řad Knoflíku dva nové členy. Současně byly schváleny nové stanovy organizace.

PilsTour-Loos!

V rámci rakouských dnů, které jsou zařazeny do programu Plzeň 2015, se studenti některých gymnázií Plzeňského kraje vydali na interaktivní prohlídku centra a okolí. Cílem bylo najít všech 14 stanovišť, zodpovědět několik záludných otázek z historie a splnit související úkoly. Na nejrychlejší skupinku čekaly zajímavé ceny s rakouskou tématikou.

Zdravá energie pro život

25. 03. 2015 se uskutečnil poslední Projektový den tohoto vydařeného projektu. Posledními účastníky byly partnerské školy – ZŠ Horšovský Týn a Realschule Nabburg. Program na téma Sportovní výživa byl opravdu namístě – dopoledne změřili žáci své síly ve fotbalovém zápase, v odpolední části pak prezentovali své výtvory.
Celkem se projektu „Zdravá energie pro život“ zúčastnilo 416 žáků a žákyň z Čech a Německa v 10 seminářích a 10 Projektových dnech.

By

Únor v Knoflíku

S příchodem jara nabírá Knoflík síly na nadcházející období plné akcí.

V plném proudu je ke konci se chýlící projekt „Zdravá energie pro život“.

Studenti Gymnázia Plzeň si procvičili jazykové dovednosti se svými kamarády, studenty Gymnázia Schwandorf, při prezentacích na Projektovém dni s tématem Alkohol. Podobný Projektový den se uskutečnil na Euroškole ve Strakonicích, kde se zabývali tématem Návykové látky v potravinách (kofein, alkohol…). Žáci ze Strakonic spolu se svými kamarády z Erlangenu vytvořili několik velmi zajímavých prezentací a plakátů.

A co nás čeká dále? Ve dnech 13. – 15. 03. 2015 se členové a přátelé Knoflíku sejdou ve Waldmünchenu při příležitosti našeho tradičního jarního setkání s tématem „Knoflík nejde spát“. Co se během víkendu bude dít je zatím velké překvapení.

By

Po stopách Rakouska v Plzni

V rámci Rakouských dnů konajících se v týdnu 16. – 22. 3. 2015 v Plzni vznikl pod záštitou Rakouského fóra v Praze, sdružení pro mimoškolní vzdělávání mládeže Knoflík a projektových koordinátorů Clemense Tonserna a Moniky Štroblové projekt se všeříkajícím názvem „Po stopách Rakouska v Plzni“.

Přesto, že se Plzeň nachází vzdušnou čarou 125 kilometrů od rakouských hranic, nalezneme ve městě několik významných a jedinečných rakouských stop, které tvoří neodmyslitelnou tvář Plzně, jak ji známe dnes. Věřte, že o některých z nich nemají potuchy ani sami Plzeňané!

Věděli jste, že toto dříve královské město bývalo oblíbenou rezidencí mnoha významných rakouských králů, arcivévodů a později dokonce samotných císařů? Do Plzně byli zváni i významní rakouští stavitelé a umělci, kteří změnili Plzeň razantním způsobem. Vydejte se s námi po stopách významných evropsky uznávaných osobností, poznejte historii města Plzně (nejen) za doby rakousko-uherské monarchie a poslechněte si zajímavé příběhy, které se k nim vážou.

Po stopách Rakouska v Plzni se vydají i studenti plzeňských gymnázií. Pro ně je připraven projekt PilsTour-Loos, čili neobvyklá forma interaktivní stopovačky, která se soustředí především na česko-rakouskou kulturu, jazyk, historii hlavního města kultury 2015 a mimo jiné na spolupráci v týmu. Úkolem studentům totiž bude dorazit do cíle pomocí speciálních herních obálek a rozmanitých úkolů, které je provedou nejkrásnějšími a nejzajímavějšími místy centra Plzně.

By

Očekávání v roce 2015

Rok 2015 nabízí mnoho nového, ale všichni nejvíce očekáváme od získání titulu Evropské hlavní město kultury Plzeň pro rok 2015. Tato skutečnost ovlivňuje i naše sdružení. Několik z nás se zúčastnilo 17.ledna slavnostního zahájení nejen jako diváci, ale i dobrovolníci, zajišťující zdárný průběh slavnostního dne.

Plzeň se stává mezinárodním kulturním centrem, objevuje se příležitost debatovat o Evropských tématech.

Od 16.do 21.3.2015 se v rámci rakouského týdne uskuteční projekt PilsTour- Loos!. Jak již název napovídá, tato ojedinělá akce bude zaměřena na rakousko- českou kulturu a historii bezprostředně se týkající Plzně.

I nadále v roce 2015 nabízíme semináře v rámci oblíbeného projektu „Čím chci být“,který pomáhá žákům s včasným výběrem vhodného povolání.

Projekt Zdravá energie pro život proběhl tento rok již na dvou českých školách, kdy v průběhu projektového dne představili žáci své prezentace na Obchodní akademii v Klatovech a na SŠ INFIS Plzěň.

 

By

Hledáme školy na naši PilsTour-Loos!

Jak již sám název stopovačky napovídá, je tato ojedinělá akce zaměřená na rakousko-českou kulturu a historii bezprostředně se týkajíc hlavního města kultury pro tento rok.

Projekt proběhne v rámci rakouského týdne v Plzni od 16. do 21. 3. 2015 pod záštitou Plzně 2015.

Cílová skupina:

Vyšší třídy gymnázia a SŠ z Plzně a jejího okolí.

Krátký popis stopovačky:

Všechny skupinky (jejich počet závisí na počtu hráčů) dostanou herní obálku se všemi indiciemi a nápovědami, které je postupně bezpečně provedou nejkrásnějšími a nejzajímavějšími místy centra a přilehlého okolí. Jako indicie mohou sloužit např. portréty slavných osobností, hádanky, fotografie, které souvisejí s kulturou, sportem, či historií. Pro nbso zvýšení bezpečnosti jsou připraveny i speciální nápovědy, které je (v případě nouze) dovedou s bodovou ztrátou do cíle. Strategie tedy hraje důležitou roli.

Pro oživění trasy a podpory týmové práce jsou do hry mimo jiné implementovány interaktivní prvky, které jsou dnešním mladým lidem velmi blízké. Jedná se například o fotografování, kreslení, vymýšlení propagačních materiálů či jiné kreativní činnosti, které si kladou za cíl nenásilné zprostředkování informací a přispívají k jejich snadnému zapamatování a ozvláštnění.

Jak již bylo naznačeno, cílem této stopovačky je především představit Plzeň a její rakouské stopy, které nejsou vždy zcela známé a i pro mnohé „Plzeňáky“ skryté, přestože je jejich význam pro Plzeň zcela zásadní a mnohdy fatální.

Doufáme tedy, že Vás náš projekt nadchl a budete se chtít účastnit PilsTour-Loos!, a umožnit tak svým studentům se neobvyklou formou seznámit s proslulými památkami města Plzně ve spojení s rakouskou historií.

Termín:

16. 3. 2015 od 9:00 do 12:00 hodin
18. 3. 2015 od 9:00 do 12:00 hodin

Přihlášení:

Přihlášení do 13. 2. 2015 na e-mail:

monika.stroblova@knoflik.org nebo aneta.beranova@knoflik.org

Kontakt:

Monika Štroblová
Koordinátor projektu „Po stopách Rakouska v Plzni“

Aneta Beranová
Organizátor „PilsTour-Loos“

po stopách rakouskaauf österreichischen spuren

 

By

Prosinec

Poslední měsíc v roce, poslední třídenní seminář projektu Zdravá energie pro život ve Waldmünchenu. Celkem 20 německých a českých škol se zúčastnilo 10 termínů tohoto oblíbeného projektu zaměřeného na zdravou výživu v roce 2014. Zbylých pět projektových dnů, přinichž vznikne výsledný produkt každého semináře, proběhne v následujících třech měsících. 

Na 21. Základní škole v Plzni se žáci zabývali svými výhledy do budoucna a rozvažovali svá budoucí povolání. 

I v roce 2015 bude organizace Knoflík nadále pokračovat ve své činnosti a možná se i představí s novými projekty.

By

Veselé Vánoce

By

Listopad

5.-7.11.2014 – Zdravá energie pro život
9.-16.11.2014 – Navrhni svou budoucnost
18.-21.11. 2014 – Premiere- League Akademie
24.-26.11.2014 – Zdravá energie pro život
26.-28.11.2014 – Zdravá energie pro život
V listopadu se díky Knoflíku konalo velké množství akcí. V rámci projektu Zdravá energie pro život proběhly ve vzdělávacím centru pro mládež ve Waldmünchenu tři třídenní semináře, během nichž se žáci z šesti různých škol zabývali např. light potravinami, tradiční a industriální výrobou potravin či hladomorem.
Jako kooperační partner byl Knoflík u dvou česko – německých seminářů- Navrhni svou budoucnost a Premiere – League Academy. Během prvního zmíněného semináře si mladší žáci ZŠ Cheb a Mittelschule Waldsassen „navrhovali“ svoji budoucnost. Druhý zmíněný seminář s politickým zaměřením byl určen pro studenty gymnázií, na jehož konci se konal záverečný banket doplněn diskuzí s pozvanými hosty.